Mika Vainio, Kouhei Matsunaga – Mika Vainio / Kouhei Matsunaga