“Parallel Tempo EP” on -ous

http://ousooo.tumblr.com/post/170532656272/soon-nhk-yx-koyxen-parallel-tempo-ep